Rozkład Jazdy Autobusów PKS
Dworce:Gniezno Września
 
Przystanek początkowy:
Przystanek docelowy:

Cenniki i ulgi

CENNIKI
 
KLIKNIJ TUTAJ: CENNIKI LINII ZWYKŁYCH I OPŁATY ZA PRZEWÓZ BAGAŻU (pdf)

KLIKNIJ TUTAJ: CENNIK LINII POSPIESZNEJ GNIEZNO - USTRONIE MORSKIE (pdf)

ULGI USTAWOWE – BILETY JEDNORAZOWE
Lp Nazwa ulgi % ulgi Rodzaj komunikacji
1 Dzieci do lat 4 – bez miejsca 100 zwykła, przyspieszona
2 Poseł 100 zwykła, przyspieszona, pospieszna
3 Senator 100 zwykła, przyspieszona, pospieszna
4 Ochrona szlaków komunikacyjnych – Straż Graniczna 100 zwykła, przyspieszona, pospieszna
5 F.SŁ.CELNO-SKARB, Straż Graniczna, Policja, Żandarmeria Wojskowa – na służbie 78 zwykła, przyspieszona
6 Opiekun osoby niesamodzielnej 95 zwykła, przyspieszona, pospieszna
7 Przewodnik lub opiekun niewidomego 95 zwykła, przyspieszona, pospieszna
8 Opiekun inwalidy woj. i wojskowego  I gr. 95 zwykła, przyspieszona, pospieszna
9 Dziecko niepełnosprawne 78 zwykła, przyspieszona, pospieszna
10 Opiekun dziecka niepełnosprawnego 78 zwykła, przyspieszona, pospieszna
11 Inwalida wojenny i wojskowy I gr. 78 zwykła, przyspieszona, pospieszna
12 Cywilna, niewidoma ofiara dz. wojennych 78 zwykła, przyspieszona, pospieszna
13 Żołnierz - służba niezawodowa lub służba równorzędna 78 zwykła, przyspieszona
14 Dziecko do 4 lat – osobne miejsce 78 zwykła, przyspieszona
15 Dziecko pow. 4 lat do rozpoczęcia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 37 zwykła, przyspieszona
16 Osoba niesamodzielna (z wyj. niewidomych) 49 zwykła
17 Osoba niesamodzielna (z wyj. niewidomych) 37 przyspieszona, pospieszna
18 Niewidomy - osoba niesamodzielna 93 zwykła
19 Niewidomy - osoba niesamodzielna 51 przyspieszona, pospieszna
20 Niewidomy (inna niż I gr.) 37 zwykła, przyspieszona, pospieszna
21 Inwalida woj. i wojskowy (inna niż I gr.) 37 zwykła, przyspieszona, pospieszna
22 Kombatant (i inne osoby uprawnione) 51 zwykła, przyspieszona
23 Weteran inwalida 37 zwykła, przyspieszona
ULGI USTAWOWE – BILETY MIESIĘCZNE
Lp Nazwa ulgi % ulgi Rodzaj komunikacji
1 Dziecko niepełnosprawne 78 zwykła, przyspieszona, pospieszna
2 Uczeń – do 24 roku życia 49 zwykła, przyspieszona
3 Student – do 26 roku życia 51 zwykła, przyspieszona
4 Doktorant - do 35 roku życia 51 zwykła, przyspieszona
5 Nauczyciel, nauczyciel akademicki 33 zwykła
6 Niewidomy - nie uznany za osobę niezdolną do sam. egzystencji 37 zwykła, przyspieszona, pospieszna
7 Niewidomy - osoba niesamodzielna 93 zwykła
8 Niewidomy - osoba niesamodzielna 51 przyspieszona, pospieszna
ULGI HANDLOWE PKS W GNIEŹNIE SP. Z O.O. – BILETY JEDNORAZOWE
Lp Nazwa ulgi % ulgi Rodzaj komunikacji
1 Uczeń – do 24 roku życia, student – do 26 l. w soboty, niedziele i święta; codziennie w okresie letnich wakacji szkolnych i ferii zimowych 25 zwykła, pospieszna
2 Dziecko w wieku przed rozpoczęciem odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 80 pospieszna
3 Posiadacze "Gnieźnieńskiej Karty Seniora" 20 zwykła
4 Pracownicy Przedsiębiorstwa, ich małżonkowie i dzieci 75 zwykła, pospieszna
5 Pracownicy obcych przedsiębiorstw PKS oraz podróżujący wspólnie z pracownikiem małżonkowie i dzieci 50 zwykła, pospieszna
6 Osoby powyżej 70. roku życia 80 Na liniach komunikacyjnych z Gniezna do: Łukaszewka (Strzyżewa Paczkowego), Dalki wieś, Lubochni, Napoleonowa (Zdziechowy).
7 Emeryci i renciści 50


Copyright © PKS Gniezno
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie 2006 Waldemar Rychert
Pocztówka z kolekcji Tomasza Fiedora
www.stare.gniezno.pl
noclegi Gniezno

PKS w Gnieźnie Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno
tel.: 061 426 55 91